دانلود آهنگ Track 17 احمد شاملو

دانلود آهنگ Track 17 احمد شاملو

همینک با ما باشید با آهنگ جدید احمد شاملو با عنوان Track 17 با دو کیفیت 320 و 128 MP3

Download New Song BY : ahmd shamlv | Track 17 With Text And Direct Links In shahyadmusic

♫♯♯ دانلود آهنگ Track 17 احمد شاملو ♯♯♫

من آن مفهوم مجــّرد را جسته ام. ♫♪

پای در پای آفتابی بی مصرف

که پیمانه می کنم ♫♪

با پیمانه روزهای خویش که به چوبین کاسه ی جذامیان ماننده است.

من آن مفهوم مجــّرد را می جویم. ♫♪

♫♯♯ دانلود آهنگ Track 17 احمد شاملو ♯♯♫

پیمانه ها به چهل رسید و آن برگشت.

افسانه های سرگردانیت ♫♪

– ای قلب در به در! –

به پایان خویش نزدیک میشود. ♫♪

بیهوده مرگ

♫♯♯ دانلود آهنگ Track 17 احمد شاملو ♯♯♫

به تهدید ♫♪

چشم می دراند.

ما به حقیقت ساعت ها ♫♪

شهادت نداده ایم

جز به گونه این رنجها ♫♪

WWW.shahyadmusic.ir

که از عشق های رنگین آدمیان

به نصیب برده ایم ♫♪

چونان خاطره ئی هر یک

در میان نهاده ♫♪

از نیش خنجری

WWW.shahyadmusic.ir

با درختی. ♫♪

***

با این همه از یاد مبر ♫♪

که ما

– من وتو – ♫♪

♫♯♯ shahyadmusic.ir ♯♯♫

انسان را

رعایت کرده ایم. ♫♪

***

درباران وبه شب ♫♪

به زیر دو گوش ما

WWW.shahyadmusic.ir

در فاصله ئی کوتاه از بسترهای عفاف ما ♫♪

روسبیان

به اعلام حضور خویش ♫♪

آهنگ های قدیمی را

با سوت ♫♪

WWW.shahyadmusic.ir

میزنند.

(در برابر کدامین حادثه ♫♪

ایا

انسان را ♫♪

دیده ای

WWW.shahyadmusic.ir

با عرق شرم ♫♪

بر جبینش؟)

*** ♫♪

آنگاه که خوشتراش ترین تن ها را به سکه سیمی

توان خرید، ♫♪

♫♯♯ shahyadmusic.ir ♯♯♫

مرا

– دریغا دریغ – ♫♪

هنگامی که به کیمیای عشق

احساس نیاز ♫♪

می افتد

WWW.shahyadmusic.ir

همه آن دم است . ♫♪

همه آن دم است .

*** ♫♪

قلبم را در مجری ِ کهنه ئی

پنهان می کنم ♫♪

WWW.shahyadmusic.ir

در اتاقی که دریچه ئیش

نیست. ♫♪

از مهتابی

به کوچه تاریک ♫♪

خم می شوم

♫♯♯ shahyadmusic.ir ♯♯♫

وبه جای همه نومیدان ♫♪

میگریم.

آه ♫♪

من

حرام شده ام! ♫♪

♫♯♯ دانلود آهنگ Track 17 احمد شاملو ♯♯♫

***

با این همه – ای قلب در به در!- ♫♪

از یاد مبر

که ما ♫♪

– من وتو –

♫♯♯ دانلود آهنگ Track 17 احمد شاملو ♯♯♫

عشق را رعایت کرده ایم، ♫♪

از یاد مبر

که ما ♫♪

– من و تو –

انسان را ♫♪

♫♯♯ دانلود آهنگ Track 17 احمد شاملو ♯♯♫

رعایت کرده ایم،

خود اگر شاهکار خدابود ♫♪

یا نبود

♫♪