دانلود آهنگ Ya Rasulallah سامی یوسف

دانلود آهنگ Ya Rasulallah سامی یوسف

همینک با ما باشید با آهنگ جدید سامی یوسف با عنوان Ya Rasulallah با دو کیفیت 320 و 128 MP3

Download New Song BY : samy yvsf | Ya Rasulallah With Text And Direct Links In shahyadmusic

♫♯♯ دانلود آهنگ Ya Rasulallah سامی یوسف ♯♯♫

Huwa khairu khaliqillahi,rahmatun lil’alamin ♫♪

او بهترین مخلوق خداست و رحمتی برای

جهانیان است ♫♪

‘alaihi salatullah

بر او درود وسلام باد ♫♪

♫♯♯ shahyadmusic.ir ♯♯♫

Ya sadiqal aqwal ya Muhammad

ای راستگو ترین در کلام ♫♪

Ya tahiral akhlaq ya Muhammad

ای خوش اخلاقترین انسان ها ♫♪

Ya hadiyal akwan ya Muhammad

♫♯♯ shahyadmusic.ir ♯♯♫

ای راهنمای مخلوقات ♫♪

Ya taja ruslillah ya Muhammad

ای سرور تمام پیامبران خدا ♫♪

Ya khayra khalqillah, ya rasulallah

ای بهترین مخلوق خدا، ای پیامبر خدا ♫♪

♫♯♯ دانلود آهنگ Ya Rasulallah سامی یوسف ♯♯♫

Ya nabiyyallah, safiyyallah ya Muhammad

ای فرستاده ی خدا،ای برگزیده ی خدا ♫♪

Ya waliyyallah, hafiyyallah ya Muhammad

ای دوست خدا و مورد احترام خدا ♫♪

Ya bashirallah, nadhirallah ya Muhammad

WWW.shahyadmusic.ir

ای بشارت دهنده و بیم دهنده از سوی خدا ♫♪

Ya habiballah, shafi’allah ya Muhammad

ای محبوب خدا و شفاعت کننده نزد خدا ♫♪

Ya khayra khalqillah, ya rasulallah

ای بهترین مخلوق خدا،ای فرستاده ی خدا ♫♪

♫♯♯ دانلود آهنگ Ya Rasulallah سامی یوسف ♯♯♫

Ya badrat tamam

ای ماه کامل ♫♪

Nuradh dhalam

(و ای) نوری در تاریکی ها ♫♪

‘Aliyal maqam

WWW.shahyadmusic.ir

در مقام بلندمرتبه ترین(انسان ها)هستی ♫♪

Sayyidul kiram

سرور بزرگوار ♫♪

Monqidhal anam

و بیدارگر خفتگان ♫♪

♫♯♯ shahyadmusic.ir ♯♯♫

‘Alaykas salatu wassalam (repeat)

درود و سلام بر او باد ♫♪

Ya nabiyyallah, safiyyallah,

ای فرستاده ی خدا،ای برگزیده ی خدا ♫♪

waliyyallah, Muhammad

♫♯♯ shahyadmusic.ir ♯♯♫

ای دوست خدا ♫♪

Ya habiballah, khalilallah, nadhirallah,

Muhammad ♫♪

ای محبوب خدا دوست خدا و بیم دهنده (ازسوی) خدا

Ya khitamal anbiya’i ya rasulallah ♫♪

WWW.shahyadmusic.ir

ای آخرین پیامبر،ای فرستاده ی خدا

Ya imamal atqiya’i ya rasulallah ♫♪

ای پیشوای متقیان،ای فرستاده ی خدا

Ya dawa’a kulli da’i ya rasulallah ♫♪

ای درمان همه ی دردها،ای فرستاده ی خدا

♫♯♯ shahyadmusic.ir ♯♯♫

Ya rabbal Mustafa ♫♪

ای پروردگار مصطفی

Bi jahil Mustafa ♫♪

بخاطر مصطفی

Ighfiridh dhunub, usturil ‘uyub ♫♪

♫♯♯ shahyadmusic.ir ♯♯♫

گناهان ما را ببخش و عیب های ما را بپوشان

ihdil qulub, likay tatub ♫♪

قلب ها را هدایت کن ،شاید از توبه کنندگان باشیم

Dha’ifi thawab, yamminil kitab, ♫♪

اجر و ثواب (اعمالمان)را زیاد گردان ،در قیامت نامه ی اعمالمان را در دست راستمان قرار ده

♫♯♯ shahyadmusic.ir ♯♯♫

ab’idil ‘athab, yawmal hisab ♫♪

و در روز حساب عذاب را از ما دور بگردان

Ya rasuli, ya habibi, ya nabiyallah ♫♪

ای فرستاده شده(برای من)،ای محبوب

من،ای بیم دهنده (از سوی) خدا ♫♪

WWW.shahyadmusic.ir

Ya shafi’i, ya bashiri, ya safiyyallah

ای شفاعت کننده ی من ،ای بشارت دهنده ی من،ای برگزیده(از سوی) خدا ♫♪

Ya rasulallah

ای فرستاده ی خدا ♫♪

♫♯♯ shahyadmusic.ir ♯♯♫

♫♪