دانلود آهنگ خودشه شهرام صولتی

دانلود آهنگ خودشه شهرام صولتی

ترانه ویژه شهیاد موزیک برای شما کاربران آهنگ زیبای خودشه از خواننده خوب کشور شهرام صولتی

Exclusive Song: shhram svlty | khvdshh With Text And Direct Links In shahyadmusic

WWW.shahyadmusic.ir

خودشه ♫♪

خود خودشه

همونی که من می خواستم ♫♪

به جون خودم هیچکسی رو اینجوریا نخواستم

خود خودشه ♫♪

♫♯♯ shahyadmusic.ir ♯♯♫

همونی که من می خواستم

به جون خودم هیچکسی رو اینجوریا نخواستم ♫♪

گفتم خودشه

خود خودشه ♫♪

شخصیتش

♫♯♯ shahyadmusic.ir ♯♯♫

صداقتش ♫♪

محبتش و حرفای خوب و راحتش

دختر شاه پریونه ♫♪

ولی کسی نمیدونه

فرشته ای از آسمونه ♫♪

WWW.shahyadmusic.ir

ولی کسی نمیدونه

دختر شاه پریونه ♫♪

ولی کسی نمیدونه

فرشته ای از آسمونه ♫♪

ولی کسی نمیدونه

♫♯♯ دانلود آهنگ خودشه شهرام صولتی ♯♯♫

ولی،کسی نمیدونه ♫♪

خود خودشه

همونی که من می خواستم ♫♪

به جون خودم هیچکسی رو اینجوریا نخواستم

خود خودشه ♫♪

♫♯♯ shahyadmusic.ir ♯♯♫

همونی که من می خواستم

به جون خودم هیچکسی رو اینجوریا نخواستم ♫♪

تو آسمون زندگیم رنگین کمونم شده

وصله ی جونم شده ♫♪

قشنگ ترین دختر ایران همزبونم شده

♫♯♯ دانلود آهنگ خودشه شهرام صولتی ♯♯♫

قشنگ ترین دختر ایران همزبونم شده ♫♪

دختر شاه پریونه

ولی کسی نمیدونه ♫♪

فرشته ای از آسمونه

ولی کسی نمیدونه ♫♪

♫♯♯ دانلود آهنگ خودشه شهرام صولتی ♯♯♫

دختر شاه پریونه

ولی کسی نمیدونه ♫♪

فرشته ای از آسمونه

ولی کسی نمیدونه ♫♪

خود خودشه

WWW.shahyadmusic.ir

همونی که من می خواستم ♫♪

به جون خودم هیچکسی رو اینجوریا نخواستم

خود خودشه ♫♪

همونی که من می خواستم

به جون خودم هیچکسی رو اینجوریا نخواستم ♫♪

♫♯♯ shahyadmusic.ir ♯♯♫

گفتم خودشه

خود خودشه ♫♪

شخصیتش

صداقتش ♫♪

محبتش و حرفای خوب و راحتش

♫♯♯ shahyadmusic.ir ♯♯♫

دختر شاه پریونه ♫♪

ولی کسی نمیدونه

فرشته ای از آسمونه ♫♪

ولی کسی نمیدونه

دختر شاه پریونه ♫♪

WWW.shahyadmusic.ir

ولی کسی نمیدونه

فرشته ای از آسمونه ♫♪

ولی کسی نمیدونه

خود خودشه ♫♪

همونی که من می خواستم

♫♯♯ دانلود آهنگ خودشه شهرام صولتی ♯♯♫

به جون خودم هیچکسی رو اینجوریا نخواستم ♫♪

♫♪