دانلود آهنگ ایران جمشید

دانلود آهنگ ایران جمشید

ترانه ای دیگر در این ساعت بنام ایران با صدای خواننده جمشید از با دو کیفیت 320 و 128 و متن آهنگ

Exclusive Song: jmshyd | ayran With Text And Direct Links In shahyadmusic

♫♯♯ دانلود آهنگ ایران جمشید ♯♯♫

[همخوانان] ♫♪

ایران ایران

تیم ملّی ایران خدا نگهدارتان ♫♪

دعای خیر ملّت همیشه همراهتان

[جمشید] ♫♪

WWW.shahyadmusic.ir

خدایا خدایا خدایا

حفظشان کن ♫♪

[همخوانان]

تیم ملّی ایران خدا نگهدارتان ♫♪

دعای خیر ملّت همیشه همراهتان

♫♯♯ دانلود آهنگ ایران جمشید ♯♯♫

[جمشید] ♫♪

رحیما کریما، خدایا

حفظشان کن ♫♪

[همخوانان]

ایران ایران ایران ♫♪

♫♯♯ shahyadmusic.ir ♯♯♫

ایران ایران

[جمشید] ♫♪

بعد از خدا

امید ما شمایید ♫♪

چشم و چراغ مایید

WWW.shahyadmusic.ir

به یاری خداوند فاتح قلّه هایید ♫♪

به امید خدا

[همخوانان] ♫♪

به امید خدا

[جمشید] ♫♪

WWW.shahyadmusic.ir

هرجا که بازی دارید

باز افتخار میارید ♫♪

به یاری خداوند

همیشه گل بکارید ♫♪

همیشه گل بکارید

♫♯♯ shahyadmusic.ir ♯♯♫

[همخوانان] ♫♪

تیم ملّی دلیران خدا نگهدارتان

دعای خیر ملّت همیشه همراهتان ♫♪

تیم ملّی دلیران خدا نگهدارتان

دعای خیر ملّت همیشه همراهتان ♫♪

WWW.shahyadmusic.ir

[همخوانان]

تیم ملّی ایران خدا نگهدارتان ♫♪

دعای خیر ملّت همیشه همراهتان

[جمشید] ♫♪

خدایا خدایا خدایا

♫♯♯ دانلود آهنگ ایران جمشید ♯♯♫

حفظشان کن ♫♪

[همخوانان]

تیم ملّی ایران خدا نگهدارتان ♫♪

دعای خیر ملّت همیشه همراهتان

[جمشید] ♫♪

♫♯♯ دانلود آهنگ ایران جمشید ♯♯♫

رحیما کریما، خدایا

حفظشان کن ♫♪

[همخوانان]

ایران ایران ایران ♫♪

ایران ایران

♫♯♯ shahyadmusic.ir ♯♯♫

[جمشید] ♫♪

بعد از خدا

امید ما شمایید ♫♪

چشم و چراغ مایید

به یاری خداوند فاتح قلّه هایید ♫♪

♫♯♯ shahyadmusic.ir ♯♯♫

به امید خدا

[همخوانان] ♫♪

به امید خدا

[جمشید] ♫♪

هرجا که بازی دارید

♫♯♯ دانلود آهنگ ایران جمشید ♯♯♫

باز افتخار میارید ♫♪

به یاری خداوند

همیشه گل بکارید ♫♪

همیشه گل بکارید

[همخوانان] ♫♪

WWW.shahyadmusic.ir

تیم ملّی ایران خدا نگهدارتان

دعای خیر ملّت همیشه همراهتان ♫♪

تیم ملّی دلیران خدا نگهدارتان

دعای خیر ملّت همیشه همراهتان ♫♪

[همخوانان]

♫♯♯ دانلود آهنگ ایران جمشید ♯♯♫

ایران ایران ایران ♫♪

ایران ایران

ایران ایران ایران ♫♪

ایران ایران

[جمشید] ♫♪

WWW.shahyadmusic.ir

بعد از خدا

امید ما شمایید ♫♪

چشم و چراغ مایید

به یاری خداوند فاتح قلّه هایید ♫♪

به امید خدا

♫♯♯ دانلود آهنگ ایران جمشید ♯♯♫

[همخوانان] ♫♪

به امید خدا

[جمشید] ♫♪

هرجا که بازی دارید

باز افتخار میارید ♫♪

♫♯♯ shahyadmusic.ir ♯♯♫

به یاری خداوند

همیشه گل بکارید ♫♪

همیشه گل بکارید

[همخوانان] ♫♪

تیم ملّی ایران خدا نگهدارتان

♫♯♯ shahyadmusic.ir ♯♯♫

دعای خیر ملّت همیشه همراهتان ♫♪

تیم ملّی ایران خدا نگهدارتان

دعای خیر ملّت همیشه همراهتان ♫♪

[جمشید]

خدایا خدایا خدایا ♫♪

♫♯♯ shahyadmusic.ir ♯♯♫

حفظشان کن

[همخوانان] ♫♪

تیم ملّی ایران خدا نگهدارتان

دعای خیر ملّت همیشه همراهتان ♫♪

[جمشید]

♫♯♯ دانلود آهنگ ایران جمشید ♯♯♫

رحیما کریما، خدایا ♫♪

حفظشان کن

[همخوانان] ♫♪

ایران ایران ایران

ایران ایران ♫♪

WWW.shahyadmusic.ir

[جمشید]

بعد از خدا ♫♪

امید ما شمایید

چشم و چراغ مایید ♫♪

به یاری خداوند فاتح قلّه هایید

WWW.shahyadmusic.ir

به امید خدا ♫♪

[همخوانان]

به امید خدا ♫♪

[جمشید]

هرجا که بازی دارید ♫♪

♫♯♯ دانلود آهنگ ایران جمشید ♯♯♫

باز افتخار میارید

به یاری خداوند ♫♪

همیشه گل بکارید

همیشه گل بکارید ♫♪

[همخوانان]

WWW.shahyadmusic.ir

تیم ملّی ایران خدا نگهدارتان ♫♪

دعای خیر ملّت همیشه همراهتان

تیم ملّی دلیران خدا نگهدارتان ♫♪

دعای خیر ملّت همیشه همراهتان

[همخوانان] ♫♪

WWW.shahyadmusic.ir

ایران ایران ایران

ایران ایران ♫♪

ایران ایران ایران

ایران ایران ♫♪

ایران ایران

♫♯♯ دانلود آهنگ ایران جمشید ♯♯♫

♫♪