دانلود آهنگ بهترین یار سام اسدی

دانلود آهنگ بهترین یار سام اسدی

امشب دانلود کنید و گوش دهید به ترانه سام اسدی بنام بهترین یار از شهیاد موزیک

Exclusive Song: sam asdy | bhtryn yar With Text And Direct Links In shahyadmusic

WWW.shahyadmusic.ir

از کــدوم قصــه رســیدی ♫♪

کــه هــمه بود و نـــبودی

که تـــه دره تـــردیــد ♫♪

حــس شــیرین صــعودی

با کــدوم شـــهاب روشـن ♫♪

♫♯♯ دانلود آهنگ بهترین یار سام اسدی ♯♯♫

حـــس مهـــتابو شناختی

چه جـوری با دســت خالی ♫♪

واسه مــن ترانه ساخــتی

با تــوام ای حــس سرشار ♫♪

با توام شـــرط رهــایــی

♫♯♯ دانلود آهنگ بهترین یار سام اسدی ♯♯♫

با تــو ای نــور مجــــسم ♫♪

بـا تــو ای زلال جــــاری

شــهر پائـیزی دســـتام ♫♪

همـــیــشه خالـی خـالی

ســهم این ســـینه زخمی ♫♪

WWW.shahyadmusic.ir

تپش قلـــــب ســـفالی

از کــدوم قصــه رســیدی ♫♪

کــه هــمه بود و نـــبودی

که تـــه دره تـــردیــد ♫♪

حــس شــیرین صــعودی

♫♯♯ دانلود آهنگ بهترین یار سام اسدی ♯♯♫

با کــدوم شـــهاب روشـن ♫♪

حـــس مهـــتابو شناختی

چه جـوری با دســت خالی ♫♪

واسه مــن ترانه ساخــتی

رولبــــای بـاور مــــن ♫♪

WWW.shahyadmusic.ir

آه ســینه ســـوز حسرت

دالـــون سیاه چشـــمام ♫♪

همــیشه تاریــک و خلوت

تو بـــرای هـر شـــب من ♫♪

مــــث آزادی نــــوری

♫♯♯ shahyadmusic.ir ♯♯♫

تو بـرای بـــی قـــراریـم ♫♪

واسـه بی کســیم صــبوری

غــزلام پیشــکش چشمات ♫♪

تـــو کـه از گـــلایه دوری

تو یه حس تازه هستی ♫♪

WWW.shahyadmusic.ir

تو یه عشق پر غروری

غــزلام پیشــکش چشمات ♫♪

تـــو کـه از گـــلایه دوری

تو یه حس تازه هستی ♫♪

تو یه عشق پر غروری

♫♯♯ دانلود آهنگ بهترین یار سام اسدی ♯♯♫

رولبــــای بـاور مــــن ♫♪

آه ســینه ســـوز حسرت

دالـــون سیاه چشـــمام ♫♪

همــیشه تاریــک و خلوت

تو بـــرای هـر شـــب من ♫♪

♫♯♯ دانلود آهنگ بهترین یار سام اسدی ♯♯♫

مــــث آزادی نــــوری

تو بـرای بـــی قـــراریـم ♫♪

واسـه بی کســیم صــبوری

غــزلام پیشــکش چشمات ♫♪

تـــو کـه از گـــلایه دوری

♫♯♯ دانلود آهنگ بهترین یار سام اسدی ♯♯♫

تو یه حس تازه هستی ♫♪

تو یه عشق پر غروری

غــزلام پیشــکش چشمات ♫♪

تـــو کـه از گـــلایه دوری

تو یه حس تازه هستی ♫♪

♫♯♯ دانلود آهنگ بهترین یار سام اسدی ♯♯♫

تو یه عشق پر غروری

ز کــدوم قصــه رســیدی ♫♪

کــه هــمه بود و نـــبودی

که تـــه دره تـــردیــد ♫♪

حــس شــیرین صــعودی

♫♯♯ shahyadmusic.ir ♯♯♫

با کــدوم شـــهاب روشـن ♫♪

حـــس مهـــتابو شناختی

چه جـوری با دســت خالی ♫♪

واسه مــن ترانه ساخــتی

♫♪

WWW.shahyadmusic.ir