دانلود آهنگ یار مو کوتاه مرتضی

دانلود آهنگ یار مو کوتاه مرتضی

همینک ترانه زیبای یار مو کوتاه با صدای مرتضی به همراه بهترین کیفیت از شهیاد موزیک

Download New Song BY : mrtzy | yar mv kvtah With Text And Direct Links In shahyadmusic

WWW.shahyadmusic.ir

یار موکوتاه لبی یا اوتاه با حرف بچه ها نری تو کوچه ها ♫♪

خودتو بپاه نگیرنتا نگیرنتا نبرنتا

آخ تن تو بهار بهار ♫♪

پیرهن تو نگار نگار

عاشقهای تو هزار هزار ♫♪

WWW.shahyadmusic.ir

چکنم به کار کردگار

خدا خودش میدونه ♫♪

اون یار عاشقونه

دست به دعا میگرن ♫♪

میارنت به خونه

♫♯♯ shahyadmusic.ir ♯♯♫

الستون و ولستو ما را به هم برسون ♫♪

الستون و ولستو ما را به هم برسون

تو مثل چشمه صافی من مثل برگ بیدم ♫♪

تو آئینه های قلبت عکس خودم را دیدم

تو مثل چشمه صافی من مثل برگ بیدم ♫♪

WWW.shahyadmusic.ir

تو آئینه های قلبت عکس خودم را دیدم

یار موکوتاه لبی یا اوتاه با حرف بچه ها نری تو کوچه ها ♫♪

خودتو بپاه نگیرنتا نگیرنتا نبرنتا

آخ تن تو بهار بهار ♫♪

پیرهن تو نگار نگار

♫♯♯ shahyadmusic.ir ♯♯♫

عاشقهای تو هزار هزار ♫♪

چکنم به کار کردگار

خدا خودش میدونه ♫♪

اون یار عاشقونه

دست به دعا میگرن ♫♪

♫♯♯ دانلود آهنگ یار مو کوتاه مرتضی ♯♯♫

میارنت به خونه

الستون و ولستو ما را به هم برسون ♫♪

الستون و ولستو ما را به هم برسون

یار موکوتاه لبی یا اوتاه با حرف بچه ها نری تو کوچه ها ♫♪

یار موکوتاه لبی یا اوتاه با حرف بچه ها نری تو کوچه ها

WWW.shahyadmusic.ir

یار موکوتاه لبی یا اوتاه با حرف بچه ها نری تو کوچه ها ♫♪

یار موکوتاه لبی یا اوتاه با حرف بچه ها نری تو کوچه ها

یار موکوتاه لبی یا اوتاه با حرف بچه ها نری تو کوچه ها ♫♪

تو مثل شاخه گل من مثل اشک بارون

خودتو بپاه نگیرنتا نگیرنتا نبرنتا ♫♪

WWW.shahyadmusic.ir

آخ تن تو بهار بهار

پیرهن تو نگار نگار ♫♪

عاشقهای تو هزار هزار

چکنم به کار کردگار ♫♪

خدا خودش میدونه

♫♯♯ دانلود آهنگ یار مو کوتاه مرتضی ♯♯♫

اون یار عاشقونه ♫♪

دست به دعا میگرن

میارنت به خونه ♫♪

الستون و ولستو ما را به هم برسون

الستون و ولستو ما را به هم برسون ♫♪

WWW.shahyadmusic.ir

تو مثل چشمه صافی من مثل برگ بیدم

تو آئینه های قلبت عکس خودم را دیدم ♫♪

تو مثل چشمه صافی من مثل برگ بیدم

تو آئینه های قلبت عکس خودم را دیدم ♫♪

یار موکوتاه لبی یا اوتاه با حرف بچه ها نری تو کوچه ها

♫♯♯ دانلود آهنگ یار مو کوتاه مرتضی ♯♯♫

تو مثل شاخه گل من مثل اشک بارون ♫♪

خودتو بپاه نگیرنتا نگیرنتا نبرنتا

آخ تن تو بهار بهار ♫♪

پیرهن تو نگار نگار

عاشقهای تو هزار هزار ♫♪

♫♯♯ shahyadmusic.ir ♯♯♫

چکنم به کار کردگار

خدا خودش میدونه ♫♪

اون یار عاشقونه

دست به دعا میگرن ♫♪

میارنت به خونه

♫♯♯ دانلود آهنگ یار مو کوتاه مرتضی ♯♯♫

الستون و ولستو ما را به هم برسون ♫♪

الستون و ولستو ما را به هم برسون

یار موکوتاه لبی یا اوتاه با حرف بچه ها نری تو کوچه ها ♫♪

یار موکوتاه لبی یا اوتاه با حرف بچه ها نری تو کوچه ها

یار موکوتاه لبی یا اوتاه با حرف بچه ها نری تو کوچه ها ♫♪

WWW.shahyadmusic.ir

یار موکوتاه لبی یا اوتاه با حرف بچه ها نری تو کوچه ها

♫♪