دانلود آهنگ زیم زیم ولی

دانلود آهنگ زیم زیم ولی

شهیاد موزیک هم اکنون برای شما ترانه زیم زیم با صدای ولی را آماده کرده است

Download New Song BY : vly | zym zym With Text And Direct Links In shahyadmusic

♫♯♯ دانلود آهنگ زیم زیم ولی ♯♯♫

زیم زیم زیم ، زیم زیم ♫♪

زیم زیم زیم ، زیم زیم

زیم زیم زیم ، زیم زیم ♫♪

زیم زیم

کجکی، کجکی ♫♪

WWW.shahyadmusic.ir

کجکی ابرویت نیش گزدم است

چکنم افسوس مال مردم است ♫♪

کجکی ابرویت نیش گزدم است

چکنم افسوس مال مردم است ♫♪

زیم زیم زیم ، زیم زیم

♫♯♯ دانلود آهنگ زیم زیم ولی ♯♯♫

زیم زیم زیم ، زیم زیم ♫♪

زیم زیم زیم ، زیم زیم

زیم زیم ♫♪

دو چشم پر خمارت را کی داره

دو ابروی دم مارت را که داره ♫♪

♫♯♯ shahyadmusic.ir ♯♯♫

بگردم شهر به شهر کوچه به کوچه

بپرسم اختیارت را که داره ♫♪

کجکی ابرویت نیش گزدم است

چکنم افسوس مال مردم است ♫♪

چکنم افسوس مال مردم است

♫♯♯ دانلود آهنگ زیم زیم ولی ♯♯♫

چکنم افسوس مال مردم است ♫♪

زیم زیم زیم ، زیم زیم

زیم زیم زیم ، زیم زیم ♫♪

زیم زیم زیم ، زیم زیم

زیم زیم ♫♪

WWW.shahyadmusic.ir

بیا جانا بیا جانانه ای من

بیا شمع و بیا پروانه ای من ♫♪

بیا لیلی که مردم از فراقت

تسلای دل دیوانه ای من ♫♪

کجکی ابرویت نیش گزدم است

WWW.shahyadmusic.ir

چکنم افسوس مال مردم است ♫♪

چکنم افسوس مال مردم است

چکنم افسوس مال مردم است ♫♪

زیم زیم زیم ، زیم زیم

زیم زیم زیم ، زیم زیم ♫♪

WWW.shahyadmusic.ir

زیم زیم زیم ، زیم زیم

زیم زیم ♫♪

کجکی زلف تو پر ز پیچ و خم است

کجکی یاد تو ما را همدم است ♫♪

کحکی گر به تو جان فدا کنم

♫♯♯ shahyadmusic.ir ♯♯♫

به مقابل محبتت کم است ♫♪

کجکی ابرویت نیش گزدم است

چکنم افسوس مال مردم است ♫♪

چکنم افسوس مال مردم است

چکنم افسوس ♫♪

WWW.shahyadmusic.ir

زیم زیم زیم ، زیم زیم

زیم زیم زیم ، زیم زیم ♫♪

زیم زیم زیم ، زیم زیم

زیم زیم ♫♪

کجکی کجکی

WWW.shahyadmusic.ir

کجکی ابرویت نیش گزدم است ♫♪

چکنم افسوس مال مردم است

کجکی ابرویت نیش گژدم است ♫♪

چکنم افسوس مال مردم است

چکنم دختر مال مردم است ♫♪

WWW.shahyadmusic.ir

چکنم افسوس مال مردم است

چکنم دختر مال مردم است ♫♪

زیم زیم زیم ، زیم زیم

زیم زیم زیم ، زیم زیم ♫♪

زیم زیم زیم ، زیم زیم

♫♯♯ shahyadmusic.ir ♯♯♫

♫♪